CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI TIỆC SINH NHẬT - THÔI NÔI MỚI NHẤT

Khi quý khách đặt bàn tiệc sinh nhật, thôi nôi và đầy tháng với số lượng bàn nhất định, quý khách sẽ được ưu đã và miễn phí những dịch vụ sau:

STT Danh mục Số bàn đặt
    3-5 6-8 9-12 13-16 17-20 21 >
1 Trang trí bong bóng x x x x x x
2 Thiệp mời x x x x x x
3 Bánh 1 thật 2 giả x x x x x x
4 Phông sân khấu in Hiflex   x x x x x
5 MC chúc mừng đầu giờ   x x x x x
6 Chú hề bơm bong bóng tạo hình 1 giờ     x x x x
7 Máy chiếu (khách cung cấp đãi Video) x x x x x x
8 Karaoke 2 giờ           x
9 Chú hề hoạt náo + Gameshow vui nhộn        x x x

 

* Ghi chú: mục
   x   
 chỉ áp dụng đến hết 31/3/2018